Samenwerking met marktpartijen: Vormen

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is een onderdeel van Samenwerking met marktpartijen.

In de praktijk worden zo’n vijf basismodellen van samenwerking met marktpartijen onderscheiden. Binnen deze modellen zijn nog vele varianten mogelijk.

  1. Overlegmodel: vrijblijvend model, eenvoudige structuur, gericht op uitwisseling van informatie (kennis en ervaring).
  2. Bijstandsmodel: samenwerking op uitvoeringsniveau door middel van capaciteitsuitwisseling.
  3. Specialistenmodel: intensiever model dan het bijstandsmodel, specialisten die niet in de regio voorhanden zijn worden gestationeerd bij een centrumgemeente of een samenwerkingsverband.
  4. Consulentenmodel: vergelijkbaar met het specialistenmodel, alleen is er sprake van een taakverbreding qua beleidsontwikkeling en coördinatie
  5. Regionale uitvoeringsdienst: meest vergaande vorm, waarbij een aanzienlijk deel van de capaciteit van de gemeenten in de regio is ondergebracht in een intergemeentelijke organisatie.


We onderscheiden de volgende vormen van samenwerking met marktpartijen:

Persoonlijke instellingen