Kritieke massa

Uit ArenaWiki

(Doorverwezen vanaf Kritische massa)
Ga naar: navigatie, zoeken

In opdracht van het Ministerie van VROM heeft Berenschot in mei 2007 onderzocht op welke wijze de milieutaken in vergunningverlening en handhaving in de toekomst zo worden georganiseerd dat deskundigheid, continu├»teit, effectiviteit en effici├źntie gewaarborgd zijn. In het onderzoek zijn maatlatten voor kritische massa voor vergunningverlening en toezicht en handhaving ontwikkeld. Met deze maatlat kan worden getoetst in hoeverre provincies en gemeenten voorzien zijn van voldoende kritische massa (in termen van kennis, vaardigheden, kwaliteitsborging en capaciteit) om op een adequate wijze aan de gestelde opgave te voldoen.


Klik hiervoor het onderzoeksrapport en hier voor de bijlagen.


Voor de kritische massa zijn in september 2009 concept kwaliteitscriteria en in december 2009 de definitieve kwaliteitscriteria vastgesteld.

Persoonlijke instellingen